FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० को १३ ‍‍औं कार्यपालिका बैंठकको निर्णयहरु

७९-८० 04/19/2023 - 16:29 PDF icon IMG_20230419_0002.pdf

आ.व. २०७९/०८० को १० ‍‍औं कार्यपालिका बैंठकको निर्णयहरु

७९-८० 03/05/2023 - 17:27 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

व.कु.न.पा २०७५/७६ को नगरपालिकाको बोर्डको निर्णयहरु

७५/७६ 01/24/2019 - 13:40 PDF icon आ.व. २०७५ को व.कु.न.पा को कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

राजपत्र तथा नगर सभा संचालन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 13:23 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

बैठक बाट पारित विभिन्न प्रस्ताबहरु माथि छलफलका निर्णयहरु

७४/७५ 06/29/2018 - 13:21 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf, PDF icon IMG_20180626_0005.pdf

बैठक मिति तोक्ने र संचालन गर्ने सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 13:17 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf

योजना भुकानी, टिपर चालक, सल्लीबजार खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थान

७४/७५ 06/29/2018 - 13:14 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf

कार्यपालिकाको प्रस्तावित निर्णयहरु

७४/७५ 06/29/2018 - 13:09 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf, PDF icon IMG_20180626_0005.pdf

नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 06/29/2018 - 13:06 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

आर्थिक कार्यबिधि निर्माण

७४/७५ 06/29/2018 - 13:01 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

Pages