FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुनःबोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 04/24/2023 - 10:21

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 04/06/2023 - 11:51

बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७९-८० 03/29/2023 - 12:41

बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७९-८० 03/27/2023 - 10:29

आ व २०७९/८० को लागि आन्तरिक आय तर्फको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा तथा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् , बिक्री तथा निकासिको लागि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना।

७९-८० 03/26/2023 - 10:51

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको सूचना।

७९-८० 02/10/2023 - 11:00

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको सूचना।

७९-८० 01/25/2023 - 12:21

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको सूचना।

७९-८० 01/08/2023 - 10:43

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसय सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 12/21/2022 - 10:38

आ.व. २०७९/०८० को ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा, रोडा तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बिक्री तथा निकासी लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७९-८० 12/07/2022 - 10:52

Pages