FAQs Complain Problems

मुख्य हेडलाइन

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा स्वागत छ |      जथाभावी रगतजन्य पदार्थ ,फोहोर नफाली तथा रुख बिरुवा नकाटी नगरपालिकालाई स्वस्थ बनाऊ  |       प्रत्येक विकास निर्माण काममा सक्रिय सहभागी बनौ |       हरेक काम कर्तब्य कानुन अनुसार गरौ र शु-शासनमा सहयोग गरौ |      प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न प्रत्येक वडाका वडाबासी सक्रिय बनौ |

 

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६/०७७ मा सार्बजनीक खरिद तथा बोलपत्र सूचना (शिलबन्दी बोलपत्र सूचना )

७६/७७ 03/19/2020 - 13:52 PDF icon Bid Notice1.pdf, PDF icon Bid Notice.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको आशयपत्र तथा बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 05/08/2019 - 14:38 PDF icon IMG_20190327_000002.pdf

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

७४/७५ 06/28/2018 - 12:50 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf

खरिद प्रस्तावना

७४/७५ 06/27/2018 - 16:16 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf, PDF icon IMG_20180627_0003.pdf, PDF icon IMG_20180627_0004.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा

७४/७५ 06/27/2018 - 16:02 PDF icon IMG_20180627_0001.pdf, PDF icon IMG_20180627_0002.pdf, PDF icon IMG_20180627_0003.pdf, PDF icon IMG_20180627_0004.pdf

खरिद इकाई गठन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/27/2018 - 15:49 PDF icon २०७४/०७/३० - खरिद इकाई गठन सम्बन्धमा , PDF icon २०७४/०८/०३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/ ०८ /११ - सूचना प्रकासित सम्बन्धमा, PDF icon २०७४ /०८/ १२ - बोलपत्र कागजात तयार गर्ने सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/०८ /१३ - बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा, PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा १ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा २ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा ३ , PDF icon २०७४/०९ /१३ - सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा ४ , PDF icon २०७४/ ०९ / २३- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा १