FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट यो सेवा लिन सकिन्छ |

वडा अधक्ष्यको हस्ताक्षर सहित वडाकार्यालय बाट सिफारिस लिनु पर्छ |

१. गुरुयोजना 

२. सडक 

३. खानेपानी

४. संचार 

५ . स्वास्थ्य 

६. सिचाई 

७. अभिमुखीकरण कार्यक्रम 

८. राजस्व संकलन 

सबै हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

छ र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यो नगर बाट हुन सक्ने सबै सेवाहरु थाहा हुन्छ |