FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ औं नगरसभा बैठकको निर्णय।

८०/८१ 04/01/2024 - 11:16 PDF icon १४ औं नगरसभा निर्णय.pdf

मिति २०८०/०७/२२ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

८०/८१ 11/08/2023 - 16:47

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको पञ्चवर्षिय नगर शिक्षा योजना ( २०८० - २०८४)

८०/८१ 07/01/2023 - 11:01 PDF icon Bangad Kupinde Rral Municipality 2080 Asadh 7 Final Copy.pdf, PDF icon Cover Page.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको पञ्चवर्षिय नगर शिक्षा योजना ( २०८० - २०८४)

८०/८१ 07/01/2023 - 11:01 PDF icon Bangad Kupinde Rral Municipality 2080 Asadh 7 Final Copy.pdf, PDF icon Cover Page.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको आधारभूत तह(कक्षा १ - ८) को स्थानीय पाठ्यक्रम २०८०

८०/८१ 07/01/2023 - 10:53 PDF icon Hamro bangad hamro kupinde Final.pdf, PDF icon Cover page and list of content of Hamro Bangad.pdf

मिति २०८०/०३/०१ गते बसेको १७ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७९-८० 06/16/2023 - 16:15 PDF icon IMG_20230616_0001.pdf

मिति २०८०/०३/०१ गते बसेको १७ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

७९-८० 06/16/2023 - 16:15 PDF icon IMG_20230616_0001.pdf

मिति २०८०/०२/०४ गते बसेको १४ ‍औ कार्यपालिकाको निर्णय।

७९-८० 05/19/2023 - 14:04 PDF icon IMG_20230519_0003.pdf

मिति २०८०/०२/०४ गते बसेको १४ ‍औ कार्यपालिकाको निर्णय।

७९-८० 05/19/2023 - 14:04 PDF icon IMG_20230519_0003.pdf

आ.व. २०७९/०८० को १३ ‍‍औं कार्यपालिका बैंठकको निर्णयहरु

७९-८० 04/19/2023 - 16:29 PDF icon IMG_20230419_0002.pdf

Pages