FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गोबिन्द कुमार पुन नगर प्रमुख govinda.pun018@gmail.com +९७७९८५७८४४५००
मन्जु यरी नगर उप प्रमुख manju.yeri018@gmail.com 9868973730
शान्त कुमार यरी वडा अध्यक्ष वाडा नं. १ ९८१२४७६१७४
प्रतिमल बुढा वडा अध्यक्ष वाडा नं. २ ९७४८०५८०१६
टेक बहादुर पुन वडा अध्यक्ष वाडा नं. ३ ९७४८०८८५१३
मोमत रोका वडा अध्यक्ष वाडा नं. ४ ९८६८३५३१०२
कमल बि.क. वडा अध्यक्ष वाडा नं. ५ ९८६८२०१७५०
भोपाल के.सी. वडा अध्यक्ष ७ नं. वाडा अध्यक्ष ९८०९५५८३७५
कुल बहादुर पुरी वडा अध्यक्ष ८ नं. वाडा अध्यक्ष ९८४८०७३०७३
इन्द्र बहादुर कुमाई वडा अध्यक्ष ९ नं. वाडा अध्यक्ष ९८०६२२००३५
मान सिं पुरी वडा अध्यक्ष १० नं. वाडा अध्यक्ष ९८४८५४०९३९
बीर बहादुर बुढा मगर वडा अध्यक्ष ११ नं. वाडा अध्यक्ष ९८६८३९९५७०
गोबिन्द डाँगी वडा अध्यक्ष १२ नं. वाडा अध्यक्ष ९८०९७८२००४