FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/७८ नीति, कार्यक्रम तथा नगरसभा हुने सम्बन्धमा

आ.व. २०७७/७८ नीति, कार्यक्रम तथा नगरसभा हुने सम्बन्धमा  

आ.व. २०७७/७८ नीति, कार्यक्रम तथा नगरसभा हुने भएकोले आम बुवा,आमा, दिदि, बहिनि , दाजु भाइ तथा सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई

तपसिलका मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुनुहुन जानकारी गरिन्छ |

तपसिल  

मिति : २०७७/०३/१० गते 

स्थान : ग्रीन प्यालेस होटेल , समैला , सल्लीबजार , सल्यान 

समय : ठिक १:३० बजे 

धन्यबाद !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका , सल्यान 

 

आर्थिक वर्ष: