FAQs Complain Problems

मुख्य हेडलाइन

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा स्वागत छ |      जथाभावी रगतजन्य पदार्थ ,फोहोर नफाली तथा रुख बिरुवा नकाटी नगरपालिकालाई स्वस्थ बनाऊ  |       प्रत्येक विकास निर्माण काममा सक्रिय सहभागी बनौ |       हरेक काम कर्तब्य कानुन अनुसार गरौ र शु-शासनमा सहयोग गरौ |      प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न प्रत्येक वडाका वडाबासी सक्रिय बनौ |

 

आचारसंहिता सम्बन्धमा

कभर पेज
भाग-१ प्रारम्भिक
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु १
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु २
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ३
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ४
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ५
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ६
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ७
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ८
भाग-३ प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने  आचार संहिताहरु १
भाग-३ प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने  आचार संहिताहरु २
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था १
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था २
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था ३
भाग-५ विविध

आर्थिक वर्ष: