FAQs Complain Problems

1. डिजिटल नागरिक वडापत्र छ कि छैन ?

छ र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यो नगर बाट हुन सक्ने सबै सेवाहरु थाहा हुन्छ |