FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना।

८०/८१ 06/05/2024 - 16:58

अघिल्लो सूचनामा सूचनाको मिति फरक पर्न गएकोले सो लाई सच्याइ यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

८०/८१ 03/31/2024 - 16:21

आर्थिक ऐन, २०७९

७९-८० 10/21/2022 - 11:57 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

आ.व. २०७९/०८० को विनियोजन ऐन

७९-८० 09/22/2022 - 17:10 PDF icon biniyojan_ein.pdf

स्वास्थ्य ऐन, २०७९

७९-८० 09/22/2022 - 14:10 PDF icon स्वास्थ्य ऐन_२०७९ बनगाडकुपिन्डे_नगारपालिका, सल्यान.pdf

शिक्षा ऐन

७७/७८ 12/14/2020 - 13:47 PDF icon 2.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको विनियोजन ऐन

७४/७५ 05/06/2019 - 11:19 PDF icon 8.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको आर्थिक ऐन

७४/७५ 05/06/2019 - 11:17 PDF icon 7.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्दन ऐन

७४/७५ 05/06/2019 - 11:13 PDF icon 6.pdf

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन

७४/७५ 05/06/2019 - 11:12 PDF icon 5.pdf

Pages