FAQs Complain Problems

४. घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरछाको लागि के गर्नु पर्छ ?

सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट यो सेवा लिन सकिन्छ |