FAQs Complain Problems

३. आपतकालीन तथा दैविक प्रकोप हुदा सहयोगको लागि के गर्नु पर्छ ?

वडा अधक्ष्यको हस्ताक्षर सहित वडाकार्यालय बाट सिफारिस लिनु पर्छ |