FAQs Complain Problems

सम्वन्ध-बिच्छेद दर्ता सेवा

लाग्ने समय: 
आधा घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निसुल्क र ३५ दिन पछि रु. ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित सम्वन्ध बिच्छेद हुन चाहने दुबैले विवाह दर्ता लिएर आउनुपर्ने |
२. सम्भव भए नागरिकता पनि लिएर आउनुपर्ने |

प्रक्रिया: 

१. सम्बन्धित सूचकले सूचना फारम भर्ने |
२. प्रमाण पत्र स्थानीय पन्जिकाधिकारी तथा जिम्मेवार अन्य कर्मचारी बाट हुने |

नमुना फाराम तथा अन्य: